Valgte New Zealand fremfor Amerika

Foto: Ida Louisa Williamsdatter fra Flekkefjord ble en aktiv kvinne på New Zealand.

Ida Louisa Williamsdatter var ei av få, kanskje den eneste fra Sørlandet, som på 1870-tallet emigrerte til New Zealand. De flere hundre nordmenn som utvandret til landet ”nedunder”, var østlendinger.

Ida Louisa var datter av Vilhelm Matias Larsen og hustru Christine Pauline Jansdatter i Flekkefjord. De hadde i alle fall fem barn i tillegg til Ida, nemlig Malia, Ludvig, Petra, Tamin og Amina, i følge Val Burr, som har skrevet boken ”Mosquitoes & Sawdust. A history of Scandinavians in early Palmerston North & surrounding districts”. Ida kom til New Zealand omkring 1872, men det er ukjent med hvilket skip.
27. mars 1874 ble hun gift med den finske innvandreren John Coldstream.
Ekteparet fikk tolv barn, av disse var det to tvillingpar. Men mye sorg rammet familien. Seks barn døde, av disse var de fire tvillingene. De fleste fødslene er registrert i Ellesmere, Canterbury.

Også bror og søster emigrerte

Omkring 1884 kom Idas bror Ludvig og søster Petra til New Zealand. De kom i land i Patea og ble møtt av Ida. De to hadde hatt en dramatisk opplevelse i London, der Petra ikke kom med toget som skulle bringe henne til skipet. Hun kunne ikke snakke engelsk, men må ha klart å komme seg ombord i tide.

I 1885 bodde familien i Palmerston North, der så mange norske hadde slått seg ned. Mens de bodde der skrev Ida under på et opprop for kvinnelig stemmerett. Og kvinnene i New Zealand fikk faktisk stemmerett før kvinnene i Norge gjorde.

Ida og John ble separert omkring 1897-98. John døde 65 år gammel i 1907, trolig etter å ha falt ned fra en bru. Men dødsattesten sier hjerteproblem var dødsårsaken.

Jordmor

Ida arbeidet som jordmor og ble kjent som hardt arbeidende. Det ble sagt hun var både barsk og vennlig. Innbyggerne på stedet betalte henne for at hun skulle reise til Dunedin for å ta en muntlig jordmoreksamen. Hennes kunnskaper i engelsk skriftlig var for dårlige til at hun kunne ta skriftlig eksamen. Hennes barnebarn Ngaire Cole har et merke fra ”Old Colonists Association”, trolig et merke hun fikk fordi hun var jordmor.

Overnattingssted

I 1908 åpnet Ida et overnattingssted i Horopito, hvor så mange som 40 kunne bo. Samtidig fortsatte hun å arbeide som jordmor. Så sent som i 1917 var hun i arbeid i dette yrket.
I alle fall én gang, muligens to, reiste hun tilbake til Norge. Hun jobber da som serveringsdame på skipet. Hennes datter Ruth var sammen med henne på turen. Ruth giftet seg med Francis Gray.

Ida døde i 1930, 76 år gammel. Hun er gravlagt på Raetihi kirkegård.

Idas bror Ludvig arbeidet som skomaker i Palmerston North. Senere flyttet han til Australia.

Søstera Petra giftet seg med Frederick Maul.

Val Burr sier det er mange etterkommere etter Williamsen-søsknene fra Flekkefjord.

(Skrevet 2010.)

Foto: Ida Louisa Williamsdatter fra Flekkefjord ble en aktiv kvinne på New Zealand.

Foto: Ida Louisa Williamsdatter fra Flekkefjord ble en aktiv kvinne på New Zealand.

1 Comment on "Valgte New Zealand fremfor Amerika"

  1. The brother who emigrated with Petra was Ludgiw Martin (not Louis). I think that you might have meant Granddaughter Ngaire not Grandson. Thank you for this bit of history.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*