Valdemar Knudsen ble pionér og høvding på Kauai

Nordmannen Valdemar Knudsen ble en av Hawaiis mest prominente pionerer. Hans virksomhet besto av både sukkerplantasje og ranch. Dessuten var han kongens agent og noen år medlem av underhuset i det daværende kongeriket.

Waldemar, eller Valdemar som han senere skrev navnet, var født i Kristiansand 5. august 1819. Han var sønn av Knud Hansen Knudsen og hustru Karen Sophie, født Soprim.

Knud Hansen var magistratpresident i Kristiansand. Når det i ulike kilder står at han var president i Norge, så er det feil.
Valdemar studerte jus så vel som latin, gresk og hebraisk i Christiania. Han fullførte sin utdannelse i København med eksamener i botanikk og naturfag.

Han reiste til New York på begynnelsen av 1840-tallet. Der arbeidet han på et tollkontor som hadde ansvar for saker som angikk handel med Sør-Amerika. Han ble amerikansk statsborger i 1852.

I 1849 dro han til California for å finne gull. Han fant nok gull til å starte handelsvirksomhet i Pleasant Valley i California. Han lærte seg indianernes språk og gav dem råd i juridiske spørsmål.

Han reiste til Norge en tur, men var snart tilbake i USA. På veien dit, i Panama, fikk han febersykdom, trolig malaria, og tenkte på å dra til Chile, der klimaet kanskje ville være bedre for ham.

Lykken stod ham bi

Men da han så et skip som skulle til Kauai, Sandwichøyene, reiste han med det og kom fram tre uker senere, i juni 1853.

Lykken stod Valdemar bi og helsen ble bedre. Han ble tatt vel imot av andre utlendinger på Kauai, gikk i kompaniskap med et par av dem, lærte seg fort hawaiisk, og fikk et godt og nært forhold til de innfødte.

I løpet av kort tid endte Valdemar opp som ranch-eier og senere som leietaker av et enormt område på 400.000 dekar eid av kongen. En stor del av området ble brukt til sukkerrørplantasje. Dessuten utnevnte kong Kamehameha IV ham til å bli hans agent eller overoppsynsmann for alt krongods på øya. Det innebar en stilling ikke ulik den de gamle høvdingene hadde hatt.

Store språkkunnskaper

I 1860 ble Knudsen valgt til medlem av underhuset i Hawaii. Knudsen hadde språkøre, og hans gode språkkunnskaper hjalp ham. Han kunne det språk den vanlige hawaiier talte så vel som høvdingenes språkvariant og det såkalte figurative språk.

Bokutdrag fra “Aloha – fra glemte nordmenn på Hawaii”.
Vennligst klikk her for å kjøpe e-boken:

Be the first to comment on "Valdemar Knudsen ble pionér og høvding på Kauai"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*