Tilbakeblikk på situasjonen: Ble nordmennene lurt?

Tilbakeblikk på situasjonen: Ble nordmennene lurt?

Hvilke konklusjoner kan man trekke av forholdene for de norske familiene?

Det som er rimelig klart, er at klimaet var varmt og fuktig, arbeidet var hardt, boligforholdene dårlige, helsetilbudene elendige og synet som plantasjeeierne hadde på en arbeider, svært nedlatende.

Men det er ganske klart at variasjonene var betydelige.
De som var vant til tungt kroppsarbeid, greide seg bedre enn de som ikke var. Dessuten fikk flere arbeid i møllene eller med andre arbeidsoppgaver enn direkte innhøsting av sukkerrørene. Det var et arbeid som var langt lettere selv om de måtte arbeide 12 timer mot 10 for de ute på markene. Og som det fremgår av det ovenfor skrevne, var det nordmenn som kom med skipene som knapt var vant med en hel dags arbeid.

Klimaet varierer noe fra øy til øy, ikke minst fuktigheten. At det tok tid å bli vant til dette været, er klart. Samtidig er det sikkert at tusenvis av norske immigranter i USA sommerstid har et klima som er enda varmene enn på Hawaii. Men hvis nordmennene ut fra det som kaptein L’Orange hadde sagt, hadde ventet å finne paradisiske tilstander på Maui, så er det ikke rart at de ble skuffet. Landskapet var ikke så forlokkende som de hadde trodd, selv om det var bedre på Oahu og Kauai.

At familiene, ikke minst kvinnene, reagerte på de boligforhold de ble tilbud, er forståelig. At de som kom med Beta og kom én måned eller to før ventet, måtte ta til takke med hus eller brakker som ikke var ferdige, var et dårlig startgrunnlag. Nå var ikke norsk boligstandard på slutten av 1800-tallet heller særlig god, så alle var ikke vant til høy standard. Likevel er det forståelig at mange reagerte – trøtte og nedslåtte etter en lang reise.

Når det gjelder legesituasjonen, var den dårlig i mange land i 1880. Men det mest alvorlige var vel at arbeidsformann og plantasjeeier, og heller ikke legen om de fikk tak i ham, tok sykdomsplagene alvorlig. Det ble avfeiet som spill. Selv gravide kvinner måtte jobbe hardt – ja, noen ganger nesten til fødselen var i gang.
Dette er noe av det alvorligste. Og da er vi inne på det syn som datidens arbeidsgivere hadde på arbeidere, det var negativt. Hos mange, kanskje flertallet av de overordnede, var det lite eller ingen forståelse og omsorg å møte. Nå gjaldt ikke det bare Hawaii, men også Norge. Det må man ikke glemme når man med dagens briller vurderer situasjonen på Hawaii. Den var ikke helt uvanlig.

Brukte pisk

Men når nordmennene møtte arbeidsformenn som slo dem med stav, er det ikke rart at de reagerte. Å bruke stav er en handling som aldri kan forsvares. Andre arbeidere fra Asia var vant med det, og arbeidsformennene mente vel at også nordmennene kunne få samme behandling. Men det er en behandling som ikke er mennesker verdig.

Bokutdrag fra “Aloha – fra glemte nordmenn på Hawaii”.
Vennligst klikk her for å kjøpe e-boken:

Be the first to comment on "Tilbakeblikk på situasjonen: Ble nordmennene lurt?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*