Norske pionerer i sju verdensdeler

norskepionerer1

Norske pionerer i sju verdensdeler

Skrevet av Torbjørn Greipsland og ugitt av Emigrantforlaget.

Norske historier fra 15 land verden over

Historier fra kvinner og menn, kirker og menigheter i Aitutaki, Antarktis, Australia, Brasil, Danmark, Grønland, Hawaii, Israel, Natal, New Zealand, Russland, Spania, Sverige, Sør-Korea, Ukraina og USA

iBook på iTunes

Papirutgaven er utsolgt, men kan kjøpes som e-bok på iTunes iBook Store, US$9.99

Klikk her for å kjøpe e-boka
ibook

“Svært interessante historier”

Nesten alle i Noreg har nære eller fjerne slektningar som har emigrert til utlandet. Mange av oss likar å lesa om desse emigrantane. Denne boka gir deg svært interessante og spanande historiar frå 15 land verda over om norske kvinner og menn. Kanskje finn du dine eigne slektningar? Boka er vel verd å lesa. Valgerd Svarstad Haugland, statsråd i Kultur- og kyrkjedepartementet 2001-2005.

“Obligatorisk lesning”

I bladet som Utenriksdepartementet utgir, UD-posten nr 4 – 2010, skriver Einar Tallaksen om boken ”Norske pionerer i sju verdensdeler. Norwegian Pioneers” og kaller den et ”grundig arbeid”. I forbindelse med at miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har lansert prosjektet ”Religion og utvikling” med det mål ”å lære mer om religionens plass og rolle i Norges samarbeid med fattige land”, konkluderer Tallaksen med at deler av denne boken burde ligge an til å bli ”obligatorisk lesning”.

“Another success”

“Torbjørn Greipsland scores another success that reveres the Norwegian pioneer spirit”. Leslee Lane Hoyum in Norwegian American Weekly

“Glemt her hjemme”

Torbjørn Greipsland har gjort det igjen: Den pensjonerte pressemannen har på ny funnet ukjente pionerer blant norske utvandrere – emigranter som gjorde en forskjell der de kom. Men som ble skrevet inn i Den Store Glemmeboken her hjemme. Yngve Kvistad i VG

I forbindelse med at det i boken antydes at det kan være så mange som 60 millioner norske etterkommere i USA, avslutter Kvistad bokomtalen humørfylt slik: Så neste gang vi funderer på hvorfor alle kverulantene synes å bo i USA, har vi kanskje en kime til svar her.

“Lesverdig”

Lesverdig gjenoppdagelse av norsk utvandring til alle deler av verden – med vekt på trosliv og kirke. Odd Einar Dørum

“Variert og underholdende”

Variert og underholdende – imponerende å se hva utvandrerne fikk til, samtidig gjør det et sterkt inntrykk å registrere hvordan nye generasjoner står på for å bevare pionerenes arbeid. Utenriksredaktør Bjarte Botnen i Vårt Land.

“Fascinerende studium”

”Fascinerende studium” skriver Jeff Sauve, NAHA arkivar, i meldingsbladet utgitt av Norwegian American Historical Association, utgave nr. 139.

Bladet gjengir et par sider fra bokens artikkel “Heard the Gospel in the Death Camp at Andersonville”, en artikkel som arkivaren vurderer som særlig interessant i forbindelse med at det i april 2011 er 150 år siden den amerikanske borgerkrigen begynte.

“Very impressed, fascinating stories”

Former president Telelaget in USA, Elaine Nordlie: ”very interesting reading! I am very impressed with the book….I am learning so much and enjoying the fascinating stories. Most of the information is all new for me.” (Veldig interessant lesning. Jeg er meget imponert over boken … Jeg lærer så mye og gleder meg over de fasinerende historiene. Det meste av informasjonen er ny for meg).

“Grundig … solid arbeid … kunnskapsrikt … spennende og dramatisk … bilderikt og vakker … burde interessere mange”

Helsides bokanmeldelse i avisen DagenMagazinet, av tidligere informasjonsleder ved Norsk Lærerakademi, Audun Mosevoll

“…sammendrag på engelsk, noe som gjør boka interessant langt utover Norges grenser”

Etter hvert avsnitt er det gitt et sammendrag på engelsk, noe som gjør boka interessant langt utover Norges grenser. Boka gir en sjeldent god mulig til å utvide horisonten både i vestlig, østlig, nordlig og sørlig retning.” Åse Buli Egerhei i Egde, organ for Agder Historielag.

“Fascinerende – spennende – kjempestort arbeid – morsomme poenger – engasjerer”

“I tillegg til omtale av menighetene som er bygd opp verden rundt etter nordmenns initiativ, har forfatteren, som har store historiske kunnskaper, fortalt om enkeltpersoners liv og oppofrende innsats for andre. Boka er rikt illustrert med en mengde flotte fargebilder. Forfatteren omtaler selv presentasjonen som folkelig, og det er en helt riktig beskrivelse av hans fortellermåte. Han har også tatt høyde for at boka kan ha interesse for andre enn norskspråklige. Asbjørn Kvalbein, tidligere forlagssjef i Lunde, nå webpastor, www.norea.no

“Den flotte boka …fin gavebok.”

Geir Møller i Kirkeklokken.

iBook på iTunes

Papirutgaven er utsolgt, men kan kjøpes som e-bok på iTunes iBook Store, US$9.99

Klikk her for å kjøpe e-boka
ibook

Deputy chief of Mission James T. Heg på interessant møte om pionerutvandrerne

James T. Heg fortalte og viste en rekke fine bilder fra familiens historie i USA. Mest kjent ble Hans Chr. Heg, respektert oberst, som døde i borgerkrigen. Men også hans far, Even, født i Rygge, senere bosatt i Lier, ble en meget sentral immigrant. Han var med og bygde den første norske kirke i USA, i Muskego, og å utgi den første norskamerikanske avis, Nordlyset.

Heg gledet de mange som er interessert i signerte bøker, ved å signere Torbjørn Greipslands bok om ”Norske pionerer i sju verdensdeler. Norwegian Pioneers” til dem som kjøpte den. Selv fortalte Greipsland om pionerer i flere land.

Tidligere statsråd Odd Einar Dørum, som hadde som tema for sitt innlegg “De prioriterte kirker og skoler”, kom med en sterk oppfordring til å ta vare på det felles minnet om utvandringen, ikke bare de enkelte familiehistoriene som folk kjenner. Peter Brauteseth, Chairman of the Norwegian Association Marburg, Natal, South Africa, gav interessante glimt fra emigrasjonen i 1882. I dag er de norske etterkommerne og andre etniske grupper engasjert i et rikt menighetsliv og omfattende hjelpearbeid.

Ingrid Vik, prosjektleder ved Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, gav interessante innblikk i temaet religion og
bistand, et tema som i høy grad angår dagens ”korttidsemigranter”, bistandsarbeiderne.

Nestleder ved Den amerikanske ambassade i Oslo, James T. Heg sammen med Torbjørn Greipsland (til venstre), forfatter av boken
”Norske pionerer i sju verdensdeler. Norwegian Pioneers”.
heg-greipsland-norske-pionerer
– Kjempemoro og spesielt hyggelig å få møte så mange som var interessert i Heg-familiens historie. Det er kommentaren til nestleder ved Den amerikanske ambassade i Oslo, James T. Heg, om festmøtet om utvandring og pionerenes tro 18. mai. Nærmere hundre personer deltok på møtet i Høyskolen i Staffeldtsgate i Oslo, arrangert av Emigrantforlaget. Sangen og musikken til mezzosopran Trine Øien og ensemblet Glorioso Classico karakteriserte Heg som ”fantastisk”. “Ved Rondane” og “Den hellige stad” var på repertoaret.

Norske pionerer i sju verdensdeler

Innhold
Forord
Preface

1. De første pionerene i vikingtid og middelalder

Eirik Raude inntok Grønland, sønnen Leif brakte evangeliet dit,
og kona Tjodhild fikk bygd kirke
Eirik the Red Colonized Greenland, His Son Leif Brought the Gospel,
His Wife Tjodhild Ordered the Building of a Church
Dåp – og kors på graven i Vinland
Baptism—and Crosses on a Grave in Vinland
Kongsdatteren Kristina ble prinsesse av Spania
Gammelt løfte innfris: St Olavs kapell bygges i Covarrubias (Only in Norwegian)
Kristina, the Daughter of a King, became Princess of Spain
Allerede i 945 hadde Kiev en skandinavisk kirke
Dronning Olga ble døpt av keiser og patriark
Valdemar den stores skjellsettende omvendelse
Konge i storbyen Kiev
Olav Haraldsson som flyktning i Kiev
Andre norske konger med opphold i Kiev
Betydning av oppholdene i Holmgard og Kiev
Kiev Had a Scandinavian Church as Early as 945
Queen Olga was Baptized by Emperor and Patriarch

The Landmark Conversion of Valdemar the Great
King in the Great City of Kiev
Olav Haraldsson, a Refugee in Kiev
Other Norwegian Kings Visited Kiev
The significance of These Extended Visits to Holmgard and Kiev
Norsk konge på hellige steder i Jerusalem
Norwegian King in the Holy Land

2. Nord-Amerika
Menigheter og kirker i USA prioritert
Congregations and Churches Were Given High Priority
Over 300 år gammel menighet fortsatt aktiv i Albany
A 300-year-old Church that is Still Active in Albany
Oppdagelsesreise endte i tragedie
Voyage of Discovery Ended in Tragedy
Hørte evangeliet i dødsleiren Andersonville
Heard the Gospel in the Death Camp at Andersonville
Utvandrer fra Sørlandet ble verdensleder i Adventistsamfunnet
Immigrants from Norway Became Adventist Pioneers
Ildsjeler i Chicago 
Wholehearted Devotion in Chicago
Minnekirken består – spådommene forgår
Predictions Fall as Minnekirken Stands Tall
Mindekirken – hjerteslaget i det norske samfunnet i øvre Midtvesten,
Mindekirken – the Heartbeat of the Norwegian Community, says Leslee Hoyum
Pastor Per Inge Vik: Engasjement og kreativitet i Mindekirken
Involvement and Creativity in Mindekirken
May Wigen Breivik – aktiv 90-åring fra Stavanger
Active 90-year-old from Stavanger
Darlene Nordos (fra Osterøy og Solør) engasjerte seg: – Jeg ønsket å gjøre noe godt for medlemmene
“I want to do something good for the members here.”
Marie fra Hafslo – Minnesotas Mor Teresa – ga tusenvis åndelig og materiell hjelp
Marie from Hafslo – Minnesota’s Mother Teresa – Gave Help to Thousands
Av alle besøkende til det norske Amerika betydde Skrefsrud mest (Utelatt i sentrale bøker)
Lars Skrefsrud Made a Profound Impression on the Lives of Norwegians in America
Kraftig vekst for barne- og ungdomsklubber startet av Art Rorheim (Foreldre fra Ombo)
Amazing Growth in Youth Clubs Started by Art Rorheim
Harold Myra ledet konsernet Christianity Today til fremgang (Foreldre fra Skien og Kristiansand).
Harold Myra Led the Expansion of Christianity Today

3. Antarktis
Kaptein A. C. Larsen – hvalfangstpioner og kirkebygger
Tore Stein Klevjer til Grytviken 40 år etter brorens død (Only in Norwegian)
Fra krangel til vennskap (Only in Norwegian). Bernt Christensen og Anders Nordrum.
Pingvinene – Guds flotte skapninger
Captain A.C. Larsen—Whaling Pioneer and Church Builder
Penguins – God’s Amazing Creatures
4. Europa
Kongelig støtte til Sjømannskirkens arbeid
Royal Support for the Work of the Seamen’s Churches
En vanlig husmor ba kongen om én million kroner til kirke
A Housewife Asks the King for a Million Kroner for a Church
Sjømann med fred i sinn og sjel ( Kurt Johansen fra Narvik og Sandefjord)
A Seaman with Peace in Mind and Soul

5. Sør-Amerika
Lidende sjøfolk i Brasil trengte trøst og omsorg, forteller Nils Kåre Vedvik.
Suffering Seafarers in Brazil Needed Care and Comfort

6. Oceania
Norske immigranter (fra Kristiansand, Ådal, Lier, Verdal, Fjærland) i mange kirker på Hawaii’s øyer.
Norwegian Immigrants in Many Churches in Hawaii
Stor sangglede i kirken kaptein Jonassen var med i på Aitutaki
Joyous Song in the Church that Captain Reinert Jonassen Attended
Utvandringen til New Zealand: Verre enn tenkt, men de klarte seg. Mange kom fra Hedmark.
New Zealand: Worse than Expected, But They Would Not Give Up
Oldefar på Fiji hjalp misjonærene med kirkebygging – Maria fulgte i hans fotspor.
Great-Grandfather on Fiji Helped the Missionaries Build a Church,
Maria Followed in His Steps and Got a Stave Church Built
Ung predikant fikk omfattende tjeneste. Edvard Nilsen fra Rakkestad.
Young Preacher in Dedicated Service
– Studentene er vår tids førstereisgutter! sier Trygve Amundsen fra Tønsberg.
The Students Are Our “Førstereisgutter”
Sjømannskirken i Sydney har hele Australia og New Zealand som virkefelt, forteller sjømannsprest Åse Lindberg..
The Seamen’s Church in Sydney Reaches Out to All of Australia and New Zealand
Steker vafler og klemmer i vei. Eva Tee fra Hafslund.
Makes Waffles and Gives Lots of Hugs

7. Afrika
Gratis reise og religiøs uenighet førte nordmenn til Natal (De fleste kom fra Sunnmøre)
Free Voyage and Religious Differences Gave Norwegians Cause to Settle in Natal
Norske etterkommere i stor og aktiv menighet
Norwegians in a Large and Active church

8. Asia
Anna fra Rogaland – pioner i Chicago og Jerusalem (Vivi Chronholm og Trine Øien om sangen
“Det er vel med min sjel i dag”, som Annas mann Horatio skrev etter at ekteparet hadde mistet sine fire døtre).
Anna From Rogaland – Pioneer in Chicago and Jerusalem
En julaftens drama (Only in Norwegian)
Ingen immigrantkirke i Asia, men sterkt OL-engasjement
No Immigrant Church in Asia, But an Active Presence at the Olympic Games
Ny sjømannskirke i Sør-Korea
New Seamen’s Church in South Korea
Bøker skrevet av (Books written by) Torbjørn Greipsland
Kilder (Sources)
Annonser (Advertisements)
Book recommendation by Valgerd Svarstad Haugland
Back cover text in English

Rettelser til boken Norske pionerer i sju verdensdeler. 
Norwegian Pioneers
Side 61, linjene 12-14: Heg var innflytter fra Lier, født i Rygge. Han giftet seg med Sigrid Kallerud fra Flesberg.
Side 61, øverste bildetekst: Muskego-kirken står nå på Luther Seminary i St. Paul.
Side 69: riktig nettadresse for Bradt familien er nå: www.bradtfamilysocie.pages.qpg.com

Side 154, andre linje: 2005 i stedet for 2003