Med konger og dronninger til kirke

med_konger_dronniger

Skrevet av Torbjørn Greipsland og ugitt av Luther Forlag 1995. Storformat.

Utsolgt. Kan lånes på bibliotek

“Årets dristigste kongebok”

Dagbladet i fire spalters oppslag

*Med konger og dronninger til kirke gjennom 1000 år. Luther Forlag 1995.

Om de norske, dansknorske og svensknorske konger og dronninger.
Medforfattere Audun Mosevoll, Tor Johannes Jensen og Egil Mongstad.
Intervju med H.M. kong Harald, av redaktør Erling Rimehaug.
Artikler av biskop Andreas Aarflot og lagtingspresident Jan P. Syse.