Liholiho – kong Kamehameha II – en hvileløs skikkelse som måtte la sin fars favorittkone Kaahumanu styre

Før Kamehameha den store døde i 1819, hadde han erklært at sønnen Liholiho skulle etterfølge ham. Han tok navnet Kamehameha II.

Som mange av sine norske kongekollegaer i vikingtiden og senere de dansk-norske kongene, hadde Kamehameha flere koner og medhustruer, visstnok over 20. Hans favorittkone var Kaahumanu, en kraftig og myndig dame, en av de fremste kvinnelige høvdingene.

Hun var ikke trofast mot ham, men hadde sex med flere av høvdingene. Selv etter at Kamehameha hadde satt ”kapu” på hennes kropp, var hun utro, og i alle fall en av høvdingene ble drept. Men hun overlevde, kongen var fortsatt glad i henne.

Da Liholiho overtok, han var bare 22 år gammel, uttalte Kaahumanu at hun skulle regjere sammen med ham. Hennes tittel skulle være ”kuhina nui,” som betyr utøvende høvding. Hun sa det var Kamehamehas ønske.
Det var begynnelsen til at hun fikk en meget avgjørende innflytelse på utviklingen av det hawaiiske samfunn.

Nå hadde hun selv fått innflytelse, hun ville at også andre kvinner skulle ha det.

Hvor hun hadde disse tankene fra, er ikke godt å si. Men den mest nærliggende forklaring er at hun så det urettferdige i at kvinnene var undertrykt. At alle under høvdingene på mange måter var undertrykt, var klart. Men kvinnene var det fordi de var kvinner.

Et viktig hinder for innflytelse var at kvinnene ikke kunne delta i rådslagninger med mennene i templene. En stor urettferdighet var at de ikke hadde lov til å spise grise- og haikjøtt. Heller ikke kunne kvinner og menn spise ved samme bord.

Det som ellers hadde medvirket til hennes nye syn, må ha vært innflytelse fra de mange utlendinger som besøkte Hawaii og de som slo seg ned der. Hun hadde nær kontakt med flere av disse.

Hun hadde sett at de hvite ikke behøvde å bry seg om tabuene. Ja, selv hawaiiske kvinner brøt tabuene som var satt mot å svømme ut til skipene, uten at det fikk følger for dem. Gudene straffet dem ikke.

Kaahumanu og dronningmoren arrangerte selskap der de sa at kong Kamehameha II skulle spise ved samme bord som kvinnene. Først etter å ha drukket i to døgn, sa han ja. Han satte seg ned sammen med de kvinnelige høvdingene og spiste sammen med dem.

Det strenge hawaiiske kapu-system var brutt, de enkelte tabuene var i ferd med å brytes.

Det gikk raskere enn man kunne forvente. Kongen gav beskjed om at templene skulle rives og gudestatuene ødelegges.

Overpresten Hewahewa støttet dem, og trolig mange andre i presteskapet. Ellers kunne det ikke ha gått. Det betyr ikke at det ble slutt med det gamle system og tilbedelse av avgudene. Pele, vulkangudinnen, ble i mange år tilbedt. Og folk hadde ærefrykt for de gamle høvdingenes døde ben, nesten på samme måte som i katolsk tid i Norge. Men det nye systen fikk mer og mer makt og innflytelse.

Ekteskapsallianse

Nordiske konger og dronninger har til alle tider drevet alliansebygging. Det gjorde også Kaahumanu. Men i stedet for å gifte bort slektninger med rivaler og konger, ordnet hun opp ved selv å inngå ekteskap. For å knytte herskeren over Kauai nærmere kongen og henne selv, giftet hun seg med ham. Men det var ikke nok, senere giftet hun seg også med sønnen hans, den vakre og over to meter høye høvdingen Kaliiahonui.

En tid etter det Gavan Daws kaller ”triumferende stykke seksuelt diplomati” ble hun alvorlig syk. Da hadde en ny gruppe mennesker kommet til Hawaii, nemlig misjonærene. Det skapte forandring i hennes liv.
Kong Kamehameha II var en ung og hvileløs skikkelse. Han hadde ikke sin fars styrke og standhaftighet. Mens hans far hadde hatt herredømmet over salget av det populære sandeltreet, gav Kamehameha denne retten til høvdingene.

Kamehameha II hadde flere koner. Hans favoritt var hans halvsøster Kamamalu. Misjonærene var naturlig nok sterkt imot denne forbindelse, som ikke var enestående for Hawaii, egyptiske faraoer praktiserte samme levemåte.

Den unge Kamehameha dro i 1823 på tur til London sammen med Kamamalu. Misjonærene ville heller de skulle dra til det puritanske New England, der de selv kom fra. Men den anglofile kongen var ikke til å rikke. Han skulle til sin venn kong George IV av England. De reiste, fikk oppleve selskapslivet i London, men ble angrepet av meslinger og døde der før de hadde møtt kongen. Begge likene ble brakt til Hawaii.

Kaahumanu var favorittkongen til kong Kamehameha I. Hun øvde en meget sterkt innflytelse på styre og stell fram til sin død i 1832. Hun ble en kristen i 1825, noe som førte til en radikal endring i hennes syn på mange forhold.

Bokutdrag fra “Aloha – fra glemte nordmenn på Hawaii”.
Vennligst klikk her for å kjøpe e-boken:

Be the first to comment on "Liholiho – kong Kamehameha II – en hvileløs skikkelse som måtte la sin fars favorittkone Kaahumanu styre"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*