Lek og skole i Wailuku

De første årene som hennes far arbeidet på sukkerplantasjen, bodde familien i et hus nær mølla. Senere bygde plantasjeeieren et hus til dem i den gata som nå heter High street i Wailuku. Huset står der ennå på et høydedrag med flott utsikt.

– Hva husker du fra barndommen?

– Vi spilte basketball, og så på fotballkamper (amerikansk). Jeg gikk på søndagsskole, der søsteren min var søndagsskolelærer og spilte orgel, mens jeg sang i kor. Min mor var trofast kirkegjenger, men min far gikk bare en gang iblant.

Alma giftet seg med Edward Bourke. De har hatt sitt hjem i Kailua på Oahu, 20 kilometer fra Honolulu. Han hadde en ledende stilling i et elektrikerfirma. De har fire barn, som alle har gode stillinger.

Hennes sønn Brian er blitt interessert i slektsforsking. Han har en kopi av et brev som hans oldefar skrev til Torgrim Elsrud i Ådalen. Originalen er oppbevart hos Elling Elsrud. Ingeborg Elsrud i Oslo har oversatt brevet til engelsk. Hun er gift med Wilhelm Elsrud. Hans bestefar var bror til Torgrim.
– At Torgrim fikk brev fra Johannes, har sin bakgrunn i at han hadde lest om at de norske på Hawaii hadde det så dårlig, noe det hadde vært mye skriving om i avisene. Torgrim hadde gått på skole sammen med Johannes, og de ble konfirmert samtidig, forteller Wilhelm Elsrud.

Både han og kona Ingeborg har to ganger besøkt Hawaii. Siste gangen, i 1989, besøkte de blant andre Henry Meyer, som er oldebarn til Johannes. Han viste dem rundt på øya, og de så boligen der Johannes hadde bodd som pensjonist.

Fire er døde, fem har rømt

Brevet fra Johannes er datert Paleuli 16. oktober 1881 (språket her er noe modernisert):
Gode venn!

Ditt kjære brev av 10. juli mottok jeg den 7. september, noe jeg er meget takknemlig for, ti det er så rart når man er så langt borte å få høre fra sine kjære ungdomskamerater.

Bokutdrag fra “Aloha – fra glemte nordmenn på Hawaii”.
Vennligst klikk her for å kjøpe e-boken:

Be the first to comment on "Lek og skole i Wailuku"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*