Kongen slik vi kjenner ham

kongen_slik_vi_kjenner_ham
Skrevet av Torbjørn Greipsland, Damm/Millennium 2000.

Utsolgt. Kan lånes på biblioteket 

Damm/Millennium 2000.

Over 50 personer uttaler seg om kongen og kongemakt, bl.a. Thorbjorn Jagland, Per Borten, Kristin Clemet, Carl I Hagen, Ellen Stensrud, og mange barn og ungdommer.