Kåserier

Populære kåserier med bilder

torbjorn_greipsland

Torbjørn Greipsland tilbyr følgende kåserier:

Emne 1: Fra slaveliv til ferieparadis. Utvandringen fra Norge til Hawaii fra 1880 og til i dag.
Emne 2: Utvandringen til Amerika fra 1600-tallet og til nå med vekt på nordmenn i de amerikanske fangeleirene under borgerkrigen.
Emne 3: Norske kongers og dronningers tro gjennom tusen år.
Emne 4: Kristina, datter av kong Håkon Håkonsen og dronning Margrethe, norsk prinsesse som også ble spansk prinsesse.
Emne 5: Norske pionerer i sju verdensdeler med vekt på kirker og menigheter
Emne 6: Norske utvandrere og julefeiring
Emne 7: Hva betydde bibel og salmebøker for norske utvandrere? (Laget i anledning Det Norske Bibelselskaps 200-års jubileum)
Emne 8: De underfulle instinkter hos dyr og fugler
Emne 9: Om norskamerikanske misjonærer med utgangspunkt i boken Helt til jordens ende. 1000 norskamerikanske misjonærer.

Tid for hvert kåseri er 40-45 minutter. Bilder til visning med PC og projektor.

“Stor glede”

Foredraget i Homestrand ble godt mottatt av en gruppe pensjonister som vet mye om mange ting, men som ikke hadde hørt om det Greipsland kunne fortelle, nemlig om utvandringen fra Norge til Hawaii. Han fortalte levende og med godt volum på stemmen, så det var til store glede for vårt publikum. Vi ønsker ham velkommen igjen i 2012.

Grethe Svendsen, kulturkoordinator Folkeuniveristetet Sør-Øst

“Godt fornøyd”

Torbjørn Greipsland holdt et interessant foredrag om nordmenn i Amerika med vekt på den amerikanske borgerkrigen for Aasgaardstrand og omegn historielag i oktober 2009. Vi var veldig godt fornøyd og anbefaler gjerne andre lag og foreninger til å bruke Greipsland som foredragsholder.

Vennlig hilsen Rune Henningsen (sekretær i historielaget)

“Dyktig”

Forrige møte var også enestående på sin måte, med utvandrereksperten Torbjørn Greipsland som foreleser. Han er makeløst dyktig i sine kunnskaper og sin informasjonsmengde. Derfor er det eget referat fra dette møtet i bladet denne gang.

Fra medlemsbladet til Eidsvold Lodge Sons of Norway, skrevet av
Astrid Helene Granly, president

“God respons”

Vi har benyttet Torbjørn Greipsland som foredragsholder på vårt formiddagstreff i Åssiden menighet flere ganger, og vi er takknemlig for hans engasjerende foredrag. Sist hadde han som tema: ”De underfulle instinkter hos dyr, fugler og insekter“.

Dette var annerledes enn de historiske foredragene fordi det omhandler dyr, fugler og insekter som vi alle kjenner mer eller mindre. Foredraget inneholdt mye interessant informasjon og ble illustrert med bilder og artige tegninger. Det var god repons hos tilhørerne etterpå.

Tjøstolf A.Vittersø, diakon Åssiden menighet

“Anbefales”

Ragnhild Skarstein Larsen, leder i Flekkefjord historielag, skriver dette etter besøk:Vi hadde en veldig positiv opplevelse med Greipslands fordrag, så vi kan trygt gi ham våre anbefalinger! Han engasjerte tilhørerne og kunne sikkert ha holdt på enda lenger uten at noen hadde protestert. Vi inviterer ham gjerne igjen.

Kåseriene har blitt holdt i en lang rekke steder: I historielag, folkeuniversitet, seniorsenter, menigheter, folkeakademier, bygdekvinnelag, Foreningen Norden.

Bøker og Avisartikler

Foruten å ha holdt en rekke kåserier har Greipsland de siste 40 år hatt over 850 artikler på trykk i norske aviser og magasiner om nordmenn og norskættede i utlandet. Samlet salgstall for Torbjørn Greipslands bøker han har skrevet eller redigert er 160 000.

For nærmere opplysninger vennligst kontakt:

Torbjørn Greipsland, redaktør