Johan Meyer fra Helgeland – fremragende pioner

Pastor Meyer

Han la et godt grunnlag, Johan Hansen Meyer fra Vik på Helgeland. Mens over 100 kirker i Chicago ble bygd for norske menigheter, og det i 1920 var 22 menigheter med norske gudstjenester, er det i dag bare én i Chicago-området med gudstjenester på norsk. Det er Den Norske Lutherske Minnekirke, en av kirkene som Meyer fikk bygd.

Nå vil nok den gode Meyer i pakt med sin tro si at grunnlaget er Guds. For det var Guds kall han kjente på da han drog til USA for å virke blant nordmennene der.
Johan var født 4. juni 1862. Like etter konfirmasjonen drog han til sjøs. Men  hans åndelig liv var dødt. I London fikk han høre den kjente svenske evangelisten Agnes Hedenstrøm.  Under hennes forkynnelse fikk han ta imot Jesus Kristus som sin personlige Frelser og Herre. Dermed var en ny kurs lagt for den unge sjømannen. Han kjente på en sterk trang til å bringe det gode budskap også til andre sjømenn. Ett år arbeidde han i Sydney for en australsk sjømannsmisjon. Senere begynte han som predikant og virket blant sjøfolk i norske og svenske havnebyer.

Men så opplevde han at Gud kalte ham til å virke blant de ti-tusener av norske emigranter i USA.

Aktiv kirkebygger

I 1886 kom han til Chicago og begynte å studere teologi. Han ble menighetsprest og viste uvanlige gode egenskaper som både menighetgrunnlegger og kirkebygger. Både i New York, California og Chicago satte han i gang arbeid for Den Forenede Norske Lutherske Kirke, i følge opplysninger Dr. Roald Kverndal gir i en artikkel i “Fra Fjord to Prarie”, Chicago, 1976.

I Chicago  så Meyer behovet for  en norsk kirke i Logan Square-området, der tusener av nordmenn hadde sine hjem. Meyer satte i gang med sin vanlige pågåenhet. På et møte i et hjem i 29. juni 1905 ble menigheten organisert. Tomt ble innkjøpt, den vendte mot staten Illinois’ karakteristiske monument.  Arbeidet gikk ikke fort, med unntak av pastor Meyer ønsket de å gi opp. I 1908 ble grunnsteinen nedlagt. Fire år senere ble den nye kirken innviet.

Fram til 1926 var Meyer menighets prest. På denne tiden opplevde  de stor vekst. Men vanskelige år fulgte, og  i depresjonens år  “flyttet” menigheten og slo seg sammen med  en annen kirke.

Gav ikke opp

Men i 1934 var den utrettelige Meyer tilbake, 74 år gammel. Han begynte med møter i kirken og fikk folk med seg til å fortsette arbeidet, nå under navnet Den Norsk Lutherske Minnekirke.

Det var ikke lett, heller ikke økonomisk. På et menighetsmøte ble det opplyst at det var 9 cent i kassen til å dekke regninger på 191,18 dollars. Men Gud holdt sin hånd over arbeidet, og i 1935 bad Meyer om avløsning som pastor og yngre krefter overtok idet E. O. Holen ble den nye presten.
Siden da har kirken opplevd vekslende kår. Særlig i Dr. Sverre Norborgs tid i 1950-årene var tilstrømningen til gudstjenestene meget stor, og ved høytidene måtte det holdes to gudstjenester. 1994.

Tillegg 2017. Fremdeles er kirken i virksomhet med gudstjenester på norsk og engelsk. Se www.emigranforlaget.com, der det er en artikkel om Minnekirken.

Alteret i Minnekirken

Be the first to comment on "Johan Meyer fra Helgeland – fremragende pioner"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*