Ny bok: Helt til jordens ende – 1000 norskamerikanske misjonærer

Helt til jordens ende - 1000 norskamerikanske misjonærer
Helt til jordens ende - 1000 norskamerikanske misjonærer

“Gripende historier”

“Formidabel jobb – misjonshistorie som er nesten totalt ukjent I Norge – Boken anbefales for alle som er interessert I misjons og amerikansk kirkeliv – gripende historier om kallsbevissthet og lydighet – spennende” -Bokanmeldelse i Luthersk Kirketidende, Oslo, av professor emeritus i misjonsvitenskap, Tormod Engelsviken, Menighetsfakultetet (MF-Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn)

“Viktig å holde misjonstanken levende”

Flott omtale fra faglig hold. Du har grunn til å være fornøyd med arbeidet med denne misjonsboka! Misjon er jo ikke høyt på dagsordenen i alle kirkelige sammenhenger. Derfor er det så viktig å holde misjonstanken og misjonsteologien levende slik du gjør ved å fokusere på misjonærer med sterk kallsbevissthet og lydighet! -Torgeir Flateby, tidligere generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund

“Et solid stykke misjonshistorikk”

I en omtale i avisen Dagen onsdag 20.12 kaller Audun Mosevoll boken for “en gullgruve” og “et solid stykke misjonshistorikk.”

“Svært gjevande”

“Ei litt springande bok, men svært gjevande.” -Per Ove Aarseth i Utsyn, utgiver Norsk Luthersk Misjonssamband

“En skikkelig god historiebok”

“Boken tar virkelig for seg troshelter som på forbilledlig vis vitner om kallets velsignelse og kallets pris….. En skikkelig god historiebok som jeg anbefaler mange å lese.” -Roald Evensen i Sambåndet, utgiver Indremisjonsforbundet

Andre skriver:

-“Meget lesverdig!” og “Excellent!”

-“Spennende og velskrevet bok om et savnet tema i den norske litteratur.”

-“Så utrolig inspirerende å se hva misjonærene tålte og forsaket for å fremme Guds sak på bokstavelig talt upløyd mark. Takk for en god leseropplevelse”

-“Boka di fascinerte meg så sterkt at vedlagte faktura inne i boken ble oversett og lagt på et trygt sted. … Muligens vil du motta flere bestillinger med det første – til dels begrunnet i min anbefaling av boken til ulike kontakter med liknende interessefelt”

– “For det første – en god tittel – med dobbeltbetydningen av «helt» – kort eller lang e. Videre er det et kjempe samlerarbeid du har gjort, og vil kunne fungere som «oppslagsverk» for andre studier og videre forskning. Ditt arbeid fyller et viktig mellomrom – eller skal vi si – danner en bro mellom norsk misjon og norskamerikansk. … Du skriver lett, lesbart og gjør historiene levende …. I det hele en meget bra bok, som jeg leste med glede, til inspirasjon og informasjon. For meg mye nytt stoff jeg ikke visste noe om.”

Ei mor kjøpte fem, en bestefar 15, en menighet 20, en skole 45. Jeg tar det som gode tegn på at boken er aktuell til seg selv eller andre.

Boken på norsk er utsolgt.

Utgave på engelsk: To the Ends of the Earth. 1000 Norwegian-American Missionaries. Kun tilgjengelig i USA, vennligst se: www.norwegianheritage.org

INNHOLD

MISJON I KINA

To søsken Halvor og Torbjørg Rønning fra Bø i Telemark sa ja til pionértjeneste i Kina.
Gråten fra kinesiske kvinner vekket norskamerikanske kvinner.
Brørne Ole Næstegaard frå Hallingdal skapte misjonsengasjement
Kineser ville steine Else Fredriksen fra Land, Oppland, ble hennes beste medarbeider.
Daniel Nelson fra Sveio, Rogaland, ble drept 72 år gammel etter å ha sett mange bli kristne.
Knut Stokke fra Isfjorden. Romsdal, talte Kina-misjonens sak og døpte kommende kirkeleder.
Karoline Oudal fra Kvinesdal ga aldri opp å være misjonær i tjeneste.
Dr. Casper Skinsnes fra Mandal hjalp utallige kinesere i en farefull tid.

MADAGASKAR

Nær og viktig kontakt mellom Misjonsselskapet og norske kyrkjer i USA. Av Sigmund Edland.
Johan Peter og Olina Hogstad, fra Inderøy, Nord-Trøndelag, og Sunndalen, Nordmøre, ble de første norskamerikanske misjonærene på Madagaskar
Erik og Elisabeth Tou – de tøffeste av de norskamerikanske pionérene Fra Rogaland og Vik i Gaular.
Først var foreldrene misjonærer, så ble tre av barna misjonærer i samme land. Familien Nilsen fra Karmøy.
Sju i familien Braaten ble misjonærer. Kittel fra Telemark og Anna Marie Stenseth fra Etnedal, Valdres,
Elise Tverberg fra Skjold, Rogaland, så kvinners behov.

MISJON I INDIA

I det norske Amerika vekket Lars O. Skrefsrud interessen for misjon i India
Bernhard Helland, med røtter i Kvinnherad, Hordaland, var rektor ved Kaerabani gutteskole
Naomi Torkelsen, Stavanger,  én av de siste norskamerikanske misjonærene i India.

MISJON I ZULULAND

En «handel» med Gud. Joanne Hall Lien forteller.

MISJON I SWAZILAND

Malla Moe frå Hafslo nådde både dei mange og dei kongelege.

MISJON I ALASKA

Tollef Brevig fra Sigdal, Buskerud, sparte seg ikke som misjonær hos eskimoene i Alaska.

Oscar Brune (Brown) og kona Ella (Rølvaag) fra henholdsvis Stranda, Sunnmøre, og Dønna Nordland, fulgte kallet til den værharde øya Little Diomede i Beringstredet

VERDENSLEDER ADVENTISTSAMFUNNET

Andrew Olsen fra Finsland/Laudal, Vest-Agder, ble verdensleder for Adventistsamfunnet

MISJONÆRER DE SISTE TI-ÅRENE

David Olson hørte om misjon som barn – ble selv misjonær i Mongolia
Med røtter i Hemnes, Nordland, Kvikne, Trysil og Grue i Hedmark, Etnedal i Oppland, Luster i Sogn, Hadeland i Oppland, Gol og Krødsherad i Buskerud, og Åmli i Aust-Agder.
Flere personer fra en liten menighet gikk inn i kristen virksomhet på fulltid.
Intervju med Lowell Quam med røtter i Sogn.
I Papua, Indonesia: Ekstreme leveforhold for evangeliets skyld. Heather Olsen Marx med oldefedre fra Mandal, Vest-Agder.

OVERSIKTER

Opplysninger om en del misjonærer, særlig prester, og deres hjemsted i Norge.
Navn på misjonsarbeidere utsendt av alliansemisjonen TEAM
Navn på 862 norskamerikanske misjonærer
Portrett og korte opplysninger om Kina-misjonærer.

Forord:

Et dyptgående engasjement for misjon

Det har overrasket mange at de norske utvandrerne til USA dannet 7000 menigheter. Og det var bare de lutherske. Så det totale antall var en god del mer.

Like overraskende er det å få vite at minst tusen personer, nordmenn bosatt i USA og norskættede i USA, reiste ut som misjonærer. Enten dro de til et annet land, eller til folk i en svært forskjellig kultur, som eskimoene i Alaska.

Tallet som det største lutherske kirkesamfunnet i USA, ELCA, Evangelical Lutheran Church in America, har i sitt arkiv, er 862. Det er personer som reiste ut for norskamerikanske, lutherske kirkesamfunn og organisasjoner fram til omkring 1960.  De aller fleste av de norskamerikanske menighetene og kirkesamfunnene gikk inn i det som i dag er ELCA.

I tillegg kommer de mange som reiste ut fra andre kirkesamfunn og organisasjoner. Det er ikke enkelt å anslå hvor mange det kan ha vært. Men i boken «God Made it Grow», utgitt av den amerikanske misjonsorganisasjonen TEAM, The Evangelical Alliance Mission, er referanser til flere hundre misjonærer. Anslagsvis 50 – 100, kanskje mange flere, kan godt være norske eller norskættede. De første tiårene var organisasjonens navn The Scandinavian Alliance Mission of North America, men skiftet i 1949 til nåværende navn, forkortet TEAM. Grunnlegger av misjonen var den verdensberømte svenske evangelisten Fredrik Franson.

Noen henvendelser til ikke-lutherske kirkesamfunn har ikke gitt svar på hvor mange norskamerikanere som kan ha blitt sendt ut fra disse.  Men de aller fleste norskamerikanere tilhørte lutherske menigheter.

Et samlet tall på omkring tusen norskamerikanske misjonærer fram til 1960-tallet, er sannsynlig. Men det ville ikke forundre meg om det er betydelig høyere.

En grunn til at et slikt tall vil overraske, er at det omfattende misjonsengasjement som det var i mange menigheter, og fortsatt er, ikke er viet noen plass av betydning i de sentrale og generelle historiebøkene om det norske Amerika. Noen har aldri nevnt det. På samme måte som her i landet har besøk av misjonærer i menighetene i USA, betydd mye. Det har uten tvil i høy grad preget også menighetene i USA, ja ikke bare menighetene, men hele det norske miljøet der, slik det fremgår av intervju og artikler i denne boken. Det burde det ha vært forsket mye på, men det faller utenfor rammen for denne populariserte utgaven om norskamerikanske misjonærer.

Misjonæren Lars Olsen Skrefsrud besøkte USA i 1894-95 og holdt 364 prekener og foredrag. Hans besøk er helt oversett i historiebøker utgitt her i landet om det norske Amerika enda det betydde svært mye for å skape engasjement for misjonsarbeidet.

Det arbeid som de mange norskamerikanske misjonærene var engasjert i, var omfattende gjennom mange år, fra pionérene på slutten av 1800-tallet og fram til i dag. I denne boken gjengir vi navn på omkring tusen misjonærer, fra ELCA’s arkiv og fra TEAMS historiebok. Tallet forteller mye om omfanget av misjonsvirksomheten.

Videre har vi intervju med og artikler om ca. 30 misjonærer. Dette gir bare glimt fra det verdensvide engasjementet.  Men innblikkene vi får, er ganske klare og talende; de viser at kallet til misjonærtjeneste ble forkynt og. Og utallige sa ja, først og fremst de unge.

Innholdet i denne boken viser også klart hvor alvorlig de tok sin tjeneste. De visste hva det kunne koste; liv og helse, forfølgelse, kidnapping og drap. Men misjonsbefalingen fra Jesus Kristus selv var for viktig til at de kunne la være. Mennesker verden over måtte høre evangeliet og komme fram til en frelsende tro på Jesus Kristus.

Det er på noen områder andre utfordringer verdensmisjonen står overfor i dag. Men alvoret i de unge kvinner og menns uegennyttige tjeneste, har noe å si oss også i dag. Det er spennende og oppbyggelig lesning.

Boken kan kjøpes i bokhandel eller bestilles på denne e-postadressen: torgrei@online.no

Kr. 249,- pluss porto halv pris kr. 45-. Ved bestilling av tre bøker eller mer gis gratis forsendelse i Norge.

Utgave på engelsk: To the Ends of the Earth. 1000 Norwegian-American Missionaries.

Ved salg I Norge: Kr. 149,-  pluss porto kr. 90,-. Gratis forsendelse i Norge ved bestilling av tre bøker eller mer.

Gå til www.venturaforlag.no for å lese utdrag fra boken.

For salg i USA:  Se www.norwegianheritage.org

Be the first to comment on "Ny bok: Helt til jordens ende – 1000 norskamerikanske misjonærer"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*