Hedmarkinger kjempet på hver sin side i den amerikanske borgerkrigen

T. K. Hundeby (Hundbo) fra Hof i Solør var sersjant og ble såret i slaget ved Stone River. Han kona bosatte seg etter krigen i Los Angeles. Han døde i 1915.

Flere utflyttere fra Hedmark gav sitt liv i den amerikanske borgerkrigen, som det snart er 150 år siden var over. Andre kom i de grusomme fangeleirene. Dessuten: Utflyttere fra Hedmark kjempet på hver sin side i borgerkrigen, noen for slavehold, andre mot.

Flere fra Hedmark kom i de grusomme dødsleirene. Det gjaldt Peder Marindahl fra Ringsaker, som kom til sørstatenes fangeleir Andersonville. Han var en av de få nordmenn som overlevde. Også Andreas Tollefson fra Ringsaker overlevde, men kom hjem med dårlig helse og døde 24. februar 1872. Begge deltok på nordstatsiden.

På sørstatssiden deltok mange fra Hedmark som bodde i Texas og andre sørstater.

Oberst Heg besøkte en gang leiren Douglas i Chicago der han traff 30 norske sørstatssoldater. Men det er ikke kjent at han hadde noen liste med navn. Men vi vet at disse tre var fanger der:

Anton Arnesen Shefter (Skjefstad), født 26. februar 1840 i Elverum. Han ble tatt til fange 11. januar 1863 i Arkansas. Han ble utvekslet 10. april 1863, men døde senere på sykehus i Virginia.




O. A. Strand, norsk navn Christian Olsen Strand, var født 30. juni 1831 i Elverum. Han ble tatt til fange 16. februar 1862, og kom til Camp Douglas. Utvekslet 20. september 1862.

Helge J. Grann født 5. april 1830 i Vang, Hedmark. Tatt til fange ved Fort Donelson, Tennessee, 16. februar 1862, og sendt til Camp Douglas. Utvekslet ved Vicksburg 20. september 1862. Dimittert 22. oktober samme år på grunn av sykdom han pådro seg i Camp Douglas.

Siden leiren lå i et område med mange norske immigranter, er det ikke umulig at det har vært norske ansatte i leiren. Flere av de norske soldatene i nordstatsarmeen fikk sin opplæring i denne leiren før den ble fangeleir.

Grusomt fangehull

Enkelte av vaktene i Camp Douglas var grusomme. Kom noen av fangene i veien for dem, sparket de til dem med sine kraftige støvler.

Noe av det verste var å komme i torturkammeret. Det var et vakthus laget tømmerstokker, som stod tett sammen. Eneste åpning i dette rommet var et smalt vindu. På innsiden var et flere fot dypt fangehull. En lem førte inn til dette hullet, og et par trinn førte ned i dette mørke, fryktelige hullet. Bare den som har vært innelåst her, kan skjønner hvor ille det var å oppleve denne torturen.




En annen sørstatssoldat som kom i fangeleir, var Edward Gundersen Østmoe fra Solør. To ganger ble han tatt til fange og satt i flere av nordstatenes dødsleirer. Da han for andre gang ble tatt 5. mai 1864, ble han sendt til Point Lookout, Maryland, så den 17. august samme år til Elmira, New York., trolig den verste av nordstatenes fangeleirer. Her ble han så lenge som ti måneder før han ble satt fri etter å ha avlagt ed til Unionen 19. juni 1865.

De døde

Blant hedmarkinger som døde under krigen, var J. Anderson fra Kvernmo, H. Strand fra Solør, og Ole Back, fra Øvre Rendalen, som ble hardt skadet i slaget ved Murfreshboro i 1863, og død en tid etter. T. K. Hundeby fra Hof i Solør ble såret i samme slag. Videre har Martin Ulvestad oppgitt at en Andreas Hansen fra ”Hedmarken” døde under krigen. Disse var med i unionshæren. Ole Back skrev i et brev at det var plikt som gjorde at han meldte seg til krigstjeneste i sitt nye hjemland.

Faren døde

John Nesson var født Johan Nielsen Kjøs den 12. november som sønn av Niels Olsen Kjøs og Ingeborg Johnsdatter Løten. Familien reiste til USA i 1849. Bare en uke etter ankomst New York døde faren. Mora og barna slo seg ned i Wisconsin, senere i Minnesota. John mønstret inn i unionshæren da han var 19 år gammel i 1862 og tjenestegjorde til krigen var over. Han giftet seg og ekteparet fikk tre barn. Men etter at kona døde ung, ble John gift på nytt, men senere skilt.

Kula suste

Om Peder Gulbrandsen Lundberg fra Odalen forteller Martin Ulvestad at han var blitt mektig lei maten soldatene fikk, bløtt flesk og mais gikk det mest på. Han hadde utenfor leiren fått kjøpt en pølse. Han ville lage et herremåltid av den, og spise den sammen med løytnant Ellend Erikcksen. Pølsen ble lagt på en stokk, og Peder gjorde klar til måltidet. Da kom en kule susende, traff pølsa, og vips var måltidet borte.

Den gode Odalen-soldat ble så harm at han lovte at sydstatssoldatene skulle få svi for det. Han sprang ut på en slette og begynte å skyte. Hans regiment trodde da det var fienden som skjøt, og de gikk til angrep med det resultat at fienden i løpet natten ble slått på flukt.

Han fikk altså hevn for pølsen, kommenterer Ulvestad, som fikk historien fortalt av Lundberg selv. Og folk som kjente ham, mente han ikke løy.




Om John Rostad fra Tolga fortelles at han en gang søkte tilflukt bak et tre for fiendens kuler. Men en irsk soldat kom og skjøv ham til side, og tok plassen hans. Like etter traff en kule irlenderen og drepte ham, mens Rostad unnslapp.

Hedmarkinger i borgerkrigen

I tillegg til de ovennevnte hedmarkinger var disse offiserer og soldater fra Hedmark med i krigen, og uten tvil flere andre. De som bodde i Texas deltok på sørstatssiden.

Paulsen, John, fra Grue i Solør,
Grahn, Helge, fra Vang.
Haakinson, Matthis, fra Ringsaker.
Hansen, Hans, fra Brandval.
Pedersen, Peder, fra Solør
Albert, Ole, fra Sagerud, Solør.
Bergersen, Ole, fra Strøm i Odalen
Bjørneby, G, fra Solør
Brandon, Ole, «fra Hedemarken»
Dahl, Henrik, fra Hedmark, bosatt i Norse, Texas..
Eide, Helge Olsen, fra Tolga
Ericksen, Ole, fra Odalen
Feiring, Johan, «fra Hedemarken»,
Hansen, Willhelm, fra Solør
Hendrickson, Hendrick, fra Østerdalen
Hendricksen, Ole, fra Grue Solør
Holt, Hans E, fra Kongsvinger
Iversen, Baker, fra Stange
Johnson, Halvor, fra Solør
Lindberg, Erick, bodde i Bosque, Texas.
Lund, Rasmus, fra Stange.
Mikkelsen, M., fra Solør
Moe, Peder J, fra Kvernmo, Elverum.
Moen, T. O., fra Tynset
Nelson, Ole, fra Tolga
Nygård, Ole, fra Ringsaker, ble rammet av en geværkule og mistet noen tenner.
Olsen, Charles, fra Grue, Solør, ble såret ved New Hope Church
Olsen, Sivert, fra Hof, Solør
Pedersen, Peder, fra Grue Solør
Petersen, John, fra Stange.
Questad, Karl, Norse, Texas.
Ryalen, Cornelius R. og Oliver R., begge fra Tolga.
Steen, Andrew, fra Tynset
Stensstrup, Petter, fra Hamar.
Strand, Christian H., fra Solør, ble såret i slag.
Strand Christian D, fra Hedemarken.
Strand, Martin H., fra Solør, ble såret i slag.
Strand, O. A., fra Hedemarken.
Strum (Strøm), Paul, fra Tynset, ble såret i slag.
Swenson, Erik B, Norse Teaxas.
Swenson, Otto B, Norse, Texas.
Synes, Mikkel, fra Tynset
Sørkness, E., fra Solør
Ween, Ole, fra Hedemarken, Norse Texas.

Be the first to comment on "Hedmarkinger kjempet på hver sin side i den amerikanske borgerkrigen"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*