Even Heg fra Lier og Rygge satte spor i USA

Nordlyset var navnet på den første norske avis i USA. Foto: Leslee Lanne Hoyum.

Hans Christian Heg fra Lier ble den mest berømte norske utvandrer i USA på 1800-tallet. Men faren hans Even fortjener mer oppmerksomhet enn det han har fått til nå.

Even var ikke fra Hallingdal slik flere av oss har trodd og skrevet fordi stortingspresident C.J. Hambro skrev det i en artikkel i 1950. Professor Odd S. Lovoll, tidligere redaktør for bøkene som Norwegian-American Historical Association utgir, skriver derimot i boken sin “Norske aviser i Amerika”, 2012, at Even var sønn til en “velstående bonde i Lier.” Noe navn oppgis ikke. Men Knut A. Andersen, tidligere leder i Lier Historielag og medarbeider ved Lier Bygdetun, opplyser at Even, som da hadde etternavnet Hansen, var fra Rygge i Østfold.
Even giftet seg i 1827 med Sigri Kallerud fra Flesberg. De flyttet til Lier og overtok driften av gjestgiveriet på Heg. Senere kjøpte de en gård i Lier. Gjestgiveriet er nå restaurert og flyttet til Lier Bygdetun. Gjestgiveriet er åpent i sommermånedene og vel verdt et besøk.

Familien emigrerte i 1840 til USA og slo seg ned i Muskego i staten Wisconsin. De kjøpte farmen til numedølen Jon Luraas. En svært stor låve ble bygd, og denne fikk svært allsidige anvendelser.

Innvandrerstasjon

Her tok utallige nyankomne innvandrere inn og fikk mat og husvære for en kortere stund. «En innvandrerstasjon på veien mot Vesten, et Mekka for hundrevis, kanskje tusener av emigranter», skrev Rasmus B. Anderson.

Sigrid døde allerede i 1842, og tilbake satt Even med fire mindreårige barn.
Hegs nye gård ble mer enn et overnattingssted. Her ble det holdt søndagsskole og gudstjenestelige møter, senere vanlige gudstjenester med den danske presten Clausen som predikant og liturg. Det første kull ble konfirmert her. En av konfirmantene var Hans Chr. Heg. Han ble senere fengselskommisær og dermed den første nordmann valgt til et statlig embete i USA. Senere ble han oberst og brigadesjef i borgerkrigen, men døde ung, 33 år gammel, i slaget ved Chickamauga i september 1863.

Solid

På farmen til Even Heg ble den første menighet etablert. Kirkebygget stod ferdig i 1845 på tomt gitt av Even Heg. Jeg hadde ofte lest om kirkebygget, men fikk først anledning til å se det for 2-3 år siden, der det står på Luther Seminary i St. Paul, Minnesota. Det første som slo meg var at de ganske klart hadde valgt det beste tømmer. Det andre var at prekestolen stod så høyt. Guiden hadde en tydelig forklaring på det: Ikke noe skulle rage over forkynnelsen av Guds ord!

Første avholdsforening og første avis

Men Even Heg ble kjent for mer. Den første avholdsforening blant de norske immigrantene ble organisert i hjemmet til Heg, og Even ble første formann. Og han ble den første postmester på stedet.

Tanken om en avis hadde lenge vært diskutert. Det norske miljøet i Muskego ble det sted hvor tanken ble realisert. Even Heg stod som utgiver sammen med drammenseren Søren Bache og J.D. Reymert fra Farsund, som ble redaktør. I New York var noen måneder før startet avisen Skandinaven, men den var som navnet sier, mer beregnet på en skandinavisk leserkrets enn en ren norsk. Derfor regnes Nordlyset som den første norske avis i USA. En presse ble hentet i Milwaukee 27. juli 1847, to dager senere var første nummer på fire sider trykt på farmen til Heg.

Klar profil

Om avisen heter det: «Dens innhold, lære og undervisning skal være først, evangeliske efteretninger både innen- og utenlandske, dernest statskyndigheter eller politiske saker, såsom de Forene Staters grunnlove og anordninger så og mange andre videnskapers og daglige tildragelser som kan være nyttige til å veilede og undervise dets lesere til lykke og velsignelse i det innvortes og utvortes, både i det åndelige og det timelige».
På mange felter prøvde avisen å være nøytral, men redaktøren tok klart standpunkt for fri jord-bevegelsen.

Avisen fikk ikke mer enn 200 abonnenter. Høsten 1849 ble avisen og trykkeriet solgt til Knut Langeland og svigersønnen O. J. Hatlestad. Avisens navn ble forandret til Demokraten. Men heller ikke Demokraten klarte seg lenger enn til 1851. På det meste hadde den 300 abonnenter. Ikke noe stort antall, men fortsatt var den norske Amerika i sin fattige begynnelse.
Even Heg døde allerede i 1850 mens sønnen Hans Christian var på gullgraving i California. Da faren var død, reiste han hjem til Muskego og overtok farmen

Foto:

Det første norsk-amerikanske kirke ble bygd på farmen til Heg-familien. Nå står den på Luther Seminary i St. Paul, Minnesota. Foto: Leslee Lanne Hoyum.
Muskego kirken

Be the first to comment on "Even Heg fra Lier og Rygge satte spor i USA"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*