Dronning Liliuokalani – Hawaiis siste monark

Da Kalakaua reiste til California i 1890, ble hans søster, Liliuokalani, regent. Hun var en bekjennende kristen, men lot seg styre av ulike personer. En var hennes rådgiver Craales Wilson, som var sterkt mot kristen moral, og mente både drukkenskap, gambling og opiumrøyking var greit nok.

En annen som styrte henne, var et tysk medium, Fraulein Wolf.

Liliuokalani hadde måttet sverge troskap til den påtvungne konstitusjonen av 1887, men hun mente kongen skulle ha mye mer makt enn den grunnloven tilsa.

Fordelen traktaten av 1876 hadde gitt Hawaii når det gjaldt sukkereksporten, ble kraftig redusert ved McKinley Act av 1891. Sukkerindustrien hadde fått et hardt slag. Det gav en negativ gjenlyd over hele Hawaii.
Ved valgene i 1892 hadde ingen av partiene fått flertall. Ulike grupperinger kjempet om makten. I 1892 ble det dannet en klubb, Annexation Club, som arbeidet for at Hawaii skulle bli en del av USA. Det måtte holdes hemmelig, da det var forræderi. En annen gruppe, Hawaiian Patriotic League, jobbet for å kaste regjeringen og gjøre landet til republikk.

Nasjonalforsamlingen debatterte i 1892 en rekke løsninger på konflikten mellom kongemakt og lovgivende makt, men kom ikke til enighet. Forsamlingen burde ha behandlet viktige saker som angikk Hawaiis økonomi, men det ble ikke gjort.

Da kom Fraulein Wolf med følgende ide etter å ha lest i kortene: En mann vil komme og tilby seg å starte et nasjonalt lotteri – det vil gi staten én million dollars i inntekt i løpet av noen år.

En ukjent mann dukket opp, og sa han skulle skaffe penger til veier, havner og jernbane ved lotterivirksomhet. Og dronningen ville få inntekter til kongehuset.

Forslaget ble drøftet. Dessuten ble et annet forslag fremsatt, nemlig å gjøre opiumstrafikken lovlig.

Begge forslagene ble vedtatt i den lovgivende forsamling.

Men dronningens regjering hadde vært imot begge forslagene. Nå kom det mistillitsforslag mot den i den lovgivende forsamling. Mistillitsforslaget ble vedtatt, en ny regjering av personer vennlig innstilt til dronningen ble utnevnt av henne, og hun erklærte nasjonalforsamlingen for oppløst den 14. januar 1893.

Utnyttet hennes utspill

Dronningen hadde i flere måneder i hemmelighet arbeidet med forslag til en ny grunnlov. Under en seremoni på Slottet stod hun fram og sa hun innen kort tid ville komme med et forslag til
ny grunnlov, som skulle gi tilbake makten til monarken, og det hawaiiske folk skulle få stemme uten begrensing når det gjaldt inntekt. Fangenskapet i henhold til 1887-grunnloven skulle ta slutt.

Bokutdrag fra “Aloha – fra glemte nordmenn på Hawaii”.
Vennligst klikk her for å kjøpe e-boken:

Be the first to comment on "Dronning Liliuokalani – Hawaiis siste monark"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*