Den nye Kaahumanu

Innflytelsesrike Kaahumanu var blitt alvorlig syk i begynnelsen av 1820-årene. Misjonær Sibyl Bingham påtok seg å pleie henne og hjelpe henne på alle måter, og hun kom seg.

Dette medvirket til hennes omvendelse til den kristne tro. I 1825 ble hun døpt. Fra nå av ble hun et meget ivrig kirkemedlem. Hun ivret sterkt for å fremme kristen tro og moral, for ivrig mente noen. I 1829 gav hun ordre til at alle par som ikke hadde en kristen vielse, skulle oppløses, men vedtaket ble ikke satt ut i livet. Hun reiste rundt på øya Oahu og oppfordret folk til å tro på den sanne Gud.
Hun var glad for at det stadig kom flere misjonærer til landet. I 1832 kunne hun som noe av det siste før hun døde, ønske en ny gruppe velkommen.

Da hun var døden nær, kom folk fra hele Oahu for å se til henne. Også høvdinger og misjonærer kom. Like før hun døde hvisket hun ordene fra en sang som lyder slik på norsk: ”Se, her er jeg, O Jesus. Gi meg ditt nådefulle smil.”

På grunn av den negative holdning kong Kamehameha III hadde til kristen tro og moral, kunne man etter Kaahumanus bortgang vente et tilbakeslag for kristen tro. Det kom ikke. Tvert imot ble slutten av 30-årene en vekkelsestid, der man antar at så mange som omkring 30.000 hawaiiere ble kristne i løpet av noen ganske få år.

Det ble dannet en gruppe med nær tilknytning til kongen. De kalte seg Hulumanus, eller fuglefjærene. De erklærte kristen moral krig.

Omtrent samtidig erklærte Kamehameha III at all makt i landet skulle være hos kongen. Men dette gikk han tilbake på, og utnevnte senere Kinau, en kristen kvinne, til å etterfølge Kaahumanu som kuhina nui.

Bokutdrag fra “Aloha – fra glemte nordmenn på Hawaii”.
Vennligst klikk her for å kjøpe e-boken:

Be the first to comment on "Den nye Kaahumanu"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*