Christian L’Orange – kapteinen som ble sukkerplantasjeeier og tobakksfarmer

Kaptein Hendrik Christian L’Orange hadde vært sammen med sin onkel Valdemar Knudsen om å etablere sukkerplantasje i Kekaha-området på Kauai i 1877-78. Men i 1879 kjøpte han selv en plantasje på Maui. Han kalte den Lilikoi.

Regnskapet viser at han skyldte så mye som 43.000 dollar, en enorm sum på den tiden.

Ellers er det en annen interessant post i regnskapet: Firmaet har betalt 15 dollar i belønning for at tre rømte plantasjearbeidere ble tatt! 

Senere solgte L’Orange plantasjen på Maui, og Christian og Caroline og barna flyttet til Kauai. Der ble han direktør for en sukkerplantasje. Også den fikk navnet Lilikoi. 

Omkring 1885 flyttet familien nok en gang, denne gang til Florida. En medvirkende grunn til at de forlot Hawaii, var utvilsomt den kritikken som var rettet mot ham for å ha skaffet for dårlige arbeidere til plantasjene.
I Florida kjøpte han en eiendom og drev som farmer og tobakksdyrker.

På slutten av 1890-tallet ble Caroline og Christian skilt. Han døde i Florida i 1916. 

Caroline og barna unntatt den eldste flyttet til Norge.

Sønnen Hans (født 1892) reiste til Hawaii i 1911 og ble en av lederne for den store sukkerplantasjen Oahu Sugar Company. Da en svensk journalist intervjuet ham i 1980, snakket L’Orange norsk til ham.

Caroline døde i 1935, og er gravlagt på kirkegården i sin hjemmemenighet Strømsø i Drammen.

Glade og fornøyde i Florida

Alice L’Orange har kopi av et par brev som Caroline L’Orange, hennes svigermor, skrev i 1887-88, til sin søster Ida Faye Dahm i Drammen. Det er ikke så ofte at en kvinne kan lese brev som hennes svigermor har skrevet 117 år tidligere!

I det første brevet, datert 3-5-1887, Little Norway, River Junction, Gadsden County, Fla (Florida) forteller hun: 

- Vi er alle friske, glade fornøyet, som det er mulig for noen å være, jeg kjenner aldri en syk dag, år ut og år inn, og trenger verken sjøbad eller fjelluft for å få nye krefter. 
Men opptatt er vi fra morgen til kveld.

Så forteller hun om en fødsel hun hadde på selveste julaften.

Bokutdrag fra “Aloha – fra glemte nordmenn på Hawaii”.
Vennligst klikk her for å kjøpe e-boken:

Be the first to comment on "Christian L’Orange – kapteinen som ble sukkerplantasjeeier og tobakksfarmer"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*