Bygdelagenes fellesråd hundre år. Slektsforskning har gitt opptur

Foto: Styremedlemmer i Bygdelagens Fellesraad i jubileumsåret er bakerst R. Lee Brown og Eunice Helgeson, videre Marilyn Sorensen, Marilyn Somdahl og Donald Teigen, og helt foran, Mary Gross og Eugene Rodi. Privat foto.

Fellesnevneren for bygdelagene i Nord-Amerika, Bygdelagenes Fellesraad, er hundre år. Begivenheten feires med stor samling i Minneapolis, Minnesota.
 
Bygdelagene kunne godt ha hett distriktslag, for de norskættede medlemmene dekker mer enn en by eller bygd, vanligvis et distrikt eller fylke, slik Valdres Samband, gjør.  Dette laget er det eldste av lagene og ble stiftet alt i 1899.

I dag er 28 lag med i fellesrådet. Det er Gudbrandsdal, Valdres, Land, Hadeland, Toten, Ringerike-Drammen, Numedal, Sigdal, Hallingdal, Telemark, Hardanger, Møre og Romsdal, Hedmark og Nord Hedmark, Lappmark (Sami), Nordland, Nordfjord, Nordhordland, Nordland, Opdal, Trøndelag, Rogaland, Romerike, Sogn, Solør, Sognefjord, Sunnfjord, Sunnhordland, og Voss.Bevare og styrke

Bygdelagene har som oppgave å bevare og styrke kontakten med Norge. Ikke minst gjøres det på de årlige stevene med foredrag og musikk, gjerne av deltakere fra Norge. En annen viktig faktor er turer til gamlelandet.
Feiringen av jubileet finner sted 6. og 7. mai i Minneapolis, som i dag er stedet hvor  den norske kulturen står sterkt. Tema for feiringen er «Norge til Amerika, minner og drømmer» (Norway to America: Memories and Dreams).
 

Foredragsholdere

Blant foredragsholderne er sentrale personer i det norsk-amerikanske miljøet som Terje Mikael Hasle Joranger, John Christenson, Gracia Grindal Knut Djupedal, Laurann Gilbertson,og Ida Marie Tenvik-Bringedal.
De unge norsk-amerikanerne er ikke glemt i opplegget. Det blir nemlig arrrangert en leir for unge i alderen fem til 16. år.
 

Styret

President i fellesrådet er Marilyn Somdahl med røtter i Sigdal, Rogaland og Valdres. 
Andre styremedlemmer er Gene Rodi, Nordfjord, Lee Brown, Møre, Romsdal og Toten,
Marilyn Sorenson, visepresident, med røtter i Gudbrandsdal og Ringerike, Don Teigen, Hardanger, Ringerike og Drammen, Eunice Helgeson, Sigdal, Telemark og Romerike, og Mary Gross med røtter på Romerike. 

Gav oppsving

Sandra Hendrickson, president i Landingslaget, og Elaine Nordlie, tidligere president i Telelaget, er med i arrangementskomiteen.

Sandra forteller at norskheten blant medlemmer er vannet ut.  

– Men da lagene begynte å legge vekt på slektsforskning og at medlemmene kunne få hjelp til det på stevene, førte det til økt interesse, sier Sandra.

Hun fremhever turene som lagene har, som viktige. Hun har vært i Norge på turer arrangert av  Sigdalslaget, Numedalslaget og Valdressambandet. Og med Landingslagets turer har hun deltatt fire ganger. Hun er 50 prosent trønder og har besøkt slekta der flere ganger.

Som en paraplyorganisasjon er ikke fellesrådet så synlig for medlemmene, men hvert år i mai samler fellesrådet utsendinger fra de ulike lagene for å komme med ideer til arbeidet i lagene og ikke minst de årlige stevnene, sier Sandra Hendrickson.

Nå ser hun fram til den store begivenhet det er å feire jubileet sammen med norskættede  i USA fra hele Norge.

1 Comment on "Bygdelagenes fellesråd hundre år. Slektsforskning har gitt opptur"

  1. Hi!

    I am Head of Strinda Historical Society here in Trondheim, Norway. I am visiting Minnesota/Minneapolis from August 20th.

    Are there any office for Bygdelagenes Fellesråd? Any Archives or Library. I am looking for any volounteers that would like to do lookups for people from Trøndelag that emigrated to America. Have you heard about the Trondheimsbasen 2018, a dataprogram owned by Slekt&Data that includes a lot of information of people from Trøndelag area. I will have memorysticks for both MAC and Windows versions in my luggage. Anyone that I can have a short meeting with in Minneapolis on Tuesday 21st or Wednesday 22nd?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*