Arendalsskute på hvalfangst ved Hawaii (bokutdrag)

Seilskuta ”17de Mai” av Arendal var blant de europeiske skipene som deltok i hvalfangst i Sydhavet. I årene 1844 – 46 drev mannskapet fangst utenfor Hawaii, og var tre ganger innom Honolulu.

Det var Arendals største skipsreder på den tiden, Christian Stephansen, som i 1843 tok initiativ til å innby andre til å være med på en ekspedisjon ”Hvalfiskfangst” i Sydhavet.

Responsen på å tegne aksjer var stor, og i oktober samme år var alle aksjene solgt. Stephansen var største aksjonær. Blant de andre aksjonærene er N. B. Herlofsen, Johannes A. Westergaard, Anders Dedekam jr., Lars Westergaard, Isac og Emil Kallevig, kaptein Jacob Stephansen, Jacob Aall, Justitssekretær Collett, konsul Faye, korpslæge Schjøtt, admiral Müller, M. Treschow, Larvik, grosserer P. Anker, Fredrikstad, J. Kielland & Søn, Stavanger, D. Hrr. Ploug & Sundt, Stavanger og statsminister Due, Stockholm.

Skipet var en brigg som var kjøpt av Chr. Stephansen i Danmark. Navnet ble endret til ”17de Mai”.
Til kaptein ble valgt Frederik Crawfurd, sønn av en skotsk ingeniør på Næs Jernværk. Han hadde ført skip siden han var 21 år gammel, nå var han 28 år. Styrmann var Hans Fredrik Bøckman. Som såkalt fiskekaptein ble ansatt franskmannen Frederic Holmer. I tillegg var det tre franske offiserer og fire harpunskyttere.

Både Crawfurds og Holmer fikk egne instrukser om arbeidsfordeling og ansvar.

Blant mannskapet nevner vi disse: Nils Andreas Gregersen, Ole M. Olsen fra Sandvigen, Aanon Nielsen fra Kiddelsbugt, Bernt Svenningsen fra Næs Værk, Ole Christian Johannessen fra Øiestad sogn, Claus Jacob Ur, Anders Olsen Væding fra Hessel i Froland sogn, Jørgen Mynster fra Dybvaag, Peder Bistrup, Stian Kiddelsen, og Jens Jensen fra Næs Værk.

Skrev dagbok

Kaptein Crawfurd skrev en detaljert dagbok, mest om vær og vind. Den er utgitt av Thomas Hauge (Cappelen 1954). Boken gjengir også kommentarer som Hauge har om bl.a. forarbeidet til turen.

”17de Mai” reiste fra Arendal 21. desember 1843.

Turen ble ingen suksess. Det var store problemer om bord, noe som ifølge Crawfurd skyldtes den franske fiskkapteinen Holmer, som var mer full enn edru. Verken Holmer eller de andre franskmennene var så langt man kan vurdere opplysningene, dyktige nok som fangstmenn. Derfor ble det økonomiske resultat av turen heller dårlig.

Bokutdrag fra “Aloha – fra glemte nordmenn på Hawaii”.
Vennligst klikk her for å kjøpe e-boken:

Be the first to comment on "Arendalsskute på hvalfangst ved Hawaii (bokutdrag)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*