Alexander Liholiho – kong Kamehameha IV – og dronning Emma opplevde dyp sorg (bokutdrag)

Da kong Kamehameha III (Kauikeaouli) døde i 1854, ble Alexander Liholiho konge som Kamehameha IV. Hans vakre dronning hette Emma. Som sin norske dronningkollega Sophie, gift med kong Oscar II, opprettet hun et sykehus; The Queen’s Hospital. Både hun og kongen var meget pro-britiske, og hun medvirket til at Den anglikanske kirke fikk etablere seg på Hawaii.

Kongeparet hadde bare ett barn, prins Albert Edward Kauikeaouli, som var deres yndling. Men han døde bare fire år gammel. Det ble til enorm sorg for foreldrene, og medvirket trolig til at kongen døde bare 29 år gammel, i 1863.
Dronning Emma prøvde å bli valgt til ny monark på øya, men ble slått av sin svoger, Lot, som ble konge under navnet Kamehameha V. Han ville gjerne gifte seg med sin svigerinne Emma, men hun sa nei. Han forble ugift, og døde i 1872, bare 42 år gammel.

Siden ingen tronarving var klar, ble det valg på konge slik konstitusjonen tilsa. William Charles Lunalilo ble dermed Hawaiis første valgte konge. Han døde etter bare ett års regjeringstid. Han grunnla et aldershjem; Lunalilos aldershjem.

1 1868 ble det vedtatt i parlamentet på Hawaii etter forslag fra misjonærene at det skulle opprettes en medisinsk skole hvor hawaiiere kunne lære vestlig medisin. Penger ble bevilget, men da det gikk to år før noe skjedde, tok Dr. Gerit Judd saken i egne hender og opprettet en skole hvor ti hawaiiere gikk i to år, og fikk en godkjent eksamen. Men Judd ble syk kort tid etter at de var ferdig, og skolen nedlagt.

Dr Judd, som i 1828 var eneste lege på Hawaii, hadde i motsetning til misjonærer flest ikke forakt for enhver behandling som de hawaiiske medisinmennene gav.

Sammen med hawaiiere satte han i gang undersøkelser for å finne ut mer om dette, hva som kunne forbedres av det de gjorde, men den endelige rapporten er ikke bevart.

Bokutdrag fra “Aloha – fra glemte nordmenn på Hawaii”.
Vennligst klikk her for å kjøpe e-boken:

Be the first to comment on "Alexander Liholiho – kong Kamehameha IV – og dronning Emma opplevde dyp sorg (bokutdrag)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*